Dlouhodobě spolupracujeme se společností Astorie a.s.
Postupně budeme doplňovat myšlenky vzájemné pomoci
po ose škola - Astorie - rodina.

představení společnosti Astorie

Sportovní oddíly

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Zápis do MŠ
2.3.2017

středa 3.5. 2017 od 8:00 do 15:00 a čtvrtek 4.5. 2017 od 8:00 do 12:00

Třídní schůzky
10.2.2017

Z provozních důvodů (zápisy do 1. tříd) se mění datum třídních schůzek na 30.3.2017.

Zápis do 1. tříd ZŠ
19.12.2016

7. a 8.4. 2017 proběhne zápis do 1. tříd ZŠ na školní rok 2017/18, (dodatečný zápis - 19.4. od 14:00)

Soutěž pro malé vědce
12.12.2016

www.sciencegames.cz/

Autobusové spoje
23.9.2016

Od 11.12. 2016 dochází k rušení některých autobusových spojů, které využívají i naši žáci (např. 701, 702)

změny v PDF- Doprava Ústeckého kraje (Velikost: 947.11 kB)

Navýšení školného MŠ
21.7.2016

S účinností od 1.9. 2016 se mění výše školného v mateřské škole Kpt. O. Jaroše Louny na 600 Kč.

Změny v jízdních řádech autobusů
28.4.2016

Podle oddělení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje dojde k 12.6. k úpravě jízdních řádů autobusové dopravy.       :::Ke stažení (Velikost: 469.32 kB):::

Sběr papíru
8.12.2015

Kontejner na sběr papíru bude pro technické obtíže s dopravou přistaven nejdříve ve čtvrtek 10.12.2015.  Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Zápis do 1. tříd na šk. rok 2016/2017
3.12.2015

zápisy proběhnou v pátek 15.1.2016 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 16.1.2016 od 9:00 do 11:00.
Dodatečný zápis je stanoven na středu 3.2. 2016.

Ředitelské volno
21.10.2015

Na 21. a 22.12. 2015 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno.

 
 
Rozvrhy

   Rozvrhy žáci (Velikost: 453.09 kB)

   Rozvrhy učitelé
(Velikost: 480.4 kB)

rozvrhy platné od 13.9.2017

 
 
Moje interaktivní škola

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní psycholog

Vloženo: 31.8.2015 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 3777x | Zatím neupraveno

Konzultační doba pro rodiče: jsou dle individuální domluvy (variabilně dle potřeb).

Rodičům doporučujeme využít e-mailového kontaktu: psycholog@3zslouny.cz  příp. lze využít zprostředkovaného kontaktu telefonicky tajemnice školy – t.č.:415 65 21 38

Činnost školní psycholožky probíhá v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších změn, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a Školním řádem ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p.o.  ...Náplní její činnosti je poskytování poradenských služeb žákům, rodičům a pedagogům školy. V rámci školského poradenského pracoviště probíhá spolupráce mezi jednotlivými členy skupiny.

 

K hlavním činnostem patří zejména:

 

- spolupráce s učiteli při identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných včetně metodické pomoci při volbě reedukačních strategií a jejich realizaci

 

- metodická podpora třídním učitelům při vedení třídnických hodin

 

- poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci

 

- poskytování poradenských konzultací žákům na základě jejich vlastní žádosti nebo na základě žádosti jeho zákonného zástupce, pedagoga či vedení školy

 

- odborné poradenské vedení žáků psycholožkou a poskytování poradenských konzultací rodičům

 

- psychologická diagnostika a činnosti s psychologickou diagnostikou související a poskytování informací o výsledcích zákonným zástupcům žáků při individuálních osobních konzultacích

 

- odborné metodické vedení zákonných zástupců a pedagogů na základě jejich žádosti či vedení školy

 

- realizace šetření ve škole a konzultace zjištěných údajů s pedagogy, vedením školy a zákonnými zástupci žáků a žáky samými, v souladu se zachováním anonymity

 

- poskytování terapeutického přístupu (rodinné systemické terapie) pro pedagogy a zákonné zástupce žáků včetně žáků samých